نمایندگی سامسونگ

ارورهای لباسشویی سامسونگ

ارورهای لباسشویی سامسونگ ، ماشین لباسشویی سامسونگ دارای سیستم تشخیص خودکار خطا است که در صورت بروز مشکل در دستگاه ، کد خطا یا ارور مربوطه را بر روی نمایشگر دستگاه نمایش می دهد. این کد ها به کاربر کمک می کنند تا مشکل دستگاه را تشخیص داده و در صورت امکان، آن را برطرف کند.

ارورهای لباسشویی سامسونگ

مهم ترین ارورهای لباسشویی سامسونگ

ارور E1: کد خطا E1 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در تامین آب است. این بدان معناست که دستگاه آب را وارد درام نمی کند. چندین دلیل احتمالی برای این خطا وجود دارد، از جمله:

شیر آب کار نمی کند: شیر آب مسئول باز و بسته شدن برای اجازه جریان آب به دستگاه است. اگر شیر به درستی کار نکند، ممکن است اصلاً باز نشود، یا ممکن است به صورت متناوب باز و بسته شود، که مانع از پر شدن دستگاه با آب می شود.

مشکل فیلتراسیون: فیلتر ورودی آب در جلوی ماشین لباسشویی قرار دارد و مسئول حذف زباله ها و ناخالصی ها از منبع آب است. اگر فیلتر مسدود شود، می تواند جریان آب را محدود کند و باعث ایجاد این ارور شود.

خرابی سنسور فشار هیدرولیک: سنسور فشار هیدرولیک مسئول تشخیص سطح آب در دستگاه است. اگر سنسور معیوب باشد، ممکن است سیگنال صحیح را به برد کنترل ارسال نکند، که باعث می شود دستگاه از پر شدن با آب جلوگیری کند.

ارور E2: کد خطا E2 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در تخلیه است. این ارور نشان دهنده این است که دستگاه به درستی تخلیه نمی شود یا اصلاً تخلیه نمی شود. چندین دلیل احتمالی برای این خطا وجود دارد، از جمله:

شلنگ تخلیه مسدود شده است: شلنگ تخلیه مسئول حمل آب کثیف از ماشین لباسشویی به لوله تخلیه است. اگر شلنگ با زباله یا پرز مسدود شود، می تواند جریان آب را محدود کند و باعث ایجاد این ارور شود.

پمپ تخلیه مسدود شده است: پمپ تخلیه مسئول پمپاژ آب از ماشین لباسشویی است. اگر پمپ با زباله یا پرز مسدود شود، می تواند عملکرد خود را مختل کند و باعث ایجاد خطای E2 شود.

مشکل با فیلتر تخلیه: فیلتر تخلیه در پایین ماشین لباسشویی قرار دارد و مسئول جمع آوری زباله هایی است که ممکن است وارد شلنگ تخلیه شوند. اگر فیلتر مسدود شود، می تواند جریان آب را محدود کند و باعث ایجاد ارور E2 شود.

برد کنترل معیوب است: برد کنترل مسئول کنترل عملکرد های مختلف ماشین لباسشویی، از جمله تخلیه است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است سیگنال صحیح را به پمپ تخلیه ارسال نکند، که باعث عملکرد نادرست آن می شود.

ارور E4: کد خطای E4 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده خطای چرخه چرخش است. این بدان معناست که دستگاه نمی تواند درام را به درستی بچرخاند. چندین دلیل احتمالی برای این خطا وجود دارد، از جمله:

بار نامتعادل: ماشین لباسشویی برای چرخش درام به طور مساوی طراحی شده است تا آب را از لباس ها خارج کند. اگر بار نامتعادل باشد، می تواند باعث لرزش یا لرزش شدید دستگاه شود که می تواند از چرخش صحیح آن جلوگیری کند.

موتور معیوب: موتور مسئول چرخش درام است. اگر موتور معیوب باشد، ممکن است نتواند قدرت کافی برای چرخش درام به درستی تولید کند.

کوپلینگ معیوب: کوپلینگ موتور را به درام متصل می کند. اگر کوپلینگ معیوب باشد، می تواند لغزش یا قفل شود که می تواند از چرخش صحیح درام جلوگیری کند.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول ارسال سیگنال به موتور و کوپلینگ برای کنترل چرخه چرخش است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است سیگنال های صحیح را ارسال نکند که می تواند از چرخش صحیح درام جلوگیری کند.

ارور E5: کد خطا E5 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در المنت گرمایشی است. این بدان معناست که ماشین لباسشویی نمی تواند آب را به دمای مورد نیاز گرم کند. چندین دلیل احتمالی برای این خطا وجود دارد، از جمله:

المنت گرمایشی معیوب: المنت گرمایشی مسئول گرم کردن آب در ماشین لباسشویی است. اگر المنت گرمایشی معیوب باشد، ممکن است نتواند گرمای کافی تولید کند یا نتواند دمای مورد نیاز را حفظ کند.

ترموستات معیوب: ترموستات مسئول تشخیص دمای آب و ارسال سیگنال به المنت گرمایشی برای روشن یا خاموش شدن است. اگر ترموستات معیوب باشد، ممکن است سیگنال صحیح را به المنت گرمایشی ارسال نکند، که می تواند از گرم شدن صحیح آب جلوگیری کند.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول ارسال سیگنال به المنت گرمایشی و ترموستات است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است سیگنال های صحیح را ارسال نکند، که می تواند از گرم شدن صحیح آب جلوگیری کند.

ارور E6: کد خطا E6 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در سنسور دما است. سنسور دما یک حسگر است که دمای آب در ماشین لباسشویی را اندازه گیری می کند. اگر سنسور دما معیوب باشد، ممکن است قرائت های دمای صحیح را به برد کنترل ارسال نکند. این می تواند از برد کنترل برای گرم کردن آب به دمای صحیح جلوگیری کند، که می تواند منجر به نمایش کد خطا E6 در ماشین لباسشویی شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا E6

سنسور دما معیوب: سنسور دما یک قطعه کوچک و حساس است و اگر در معرض آب یا مواد شیمیایی قرار گیرد، می تواند آسیب ببیند. اگر سنسور دما آسیب دیده باشد، ممکن است نتواند دمای آب را به طور دقیق اندازه گیری کند.

اتصال شل: سنسور دما با سیم به برد کنترل متصل می شود. اگر سیم شل یا آسیب دیده باشد، می تواند از سنسور دما برای ارسال قرائت های دقیق به برد کنترل جلوگیری کند.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول دریافت قرائت های دما از سنسور دما و ارسال سیگنال ها به المنت گرمایشی برای تنظیم دمای آب است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند قرائت ها را از سنسور دما به درستی تفسیر کند.

ارور E7: کد خطا E7 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در سوییچ فشار است. سوییچ فشار حسگری است که سطح آب را در ماشین لباسشویی تشخیص می دهد. اگر سوییچ فشار معیوب باشد، ممکن است قرائت های صحیح را به برد کنترل ارسال نکند. این می تواند از برد کنترل برای پر کردن ماشین لباسشویی با آب جلوگیری کند، که می تواند منجر به نمایش کد خطا E7 در ماشین لباسشویی شود.

 چند دلیل احتمالی برای کد خطا E7

سوییچ فشار معیوب: سوییچ فشار یک قطعه حساس است و اگر در معرض آب یا مواد شیمیایی قرار گیرد، می تواند آسیب ببیند. اگر سوییچ فشار آسیب دیده باشد، ممکن است نتواند سطح آب را در ماشین لباسشویی به طور دقیق تشخیص دهد.

اتصال شل: سوییچ فشار با سیم به برد کنترل متصل می شود. اگر سیم شل یا آسیب دیده باشد، می تواند از سوییچ فشار برای ارسال قرائت های دقیق به برد کنترل جلوگیری کند.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول دریافت قرائت ها از سوییچ فشار و ارسال سیگنال ها به شیر پرکن برای کنترل سطح آب است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند قرائت ها را از سوییچ فشار به درستی تفسیر کند.

ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

مراحل عیب یابی ماشین لباسشویی سامسونگ با کد خطا E7

 • سوییچ فشار را بررسی کنید.
 • پنل پشتی ماشین لباسشویی را بردارید.
 • سوییچ فشار را که معمولاً یک سیلندر کوچک با یک شلنگ متصل است، پیدا کنید.
 • سوییچ فشار را از نظر علائم آسیب، مانند ترک یا خوردگی، بررسی کنید.
 • اگر سوییچ فشار آسیب دیده به نظر می رسد، باید آن را تعویض کنید.
 • اتصالات را بررسی کنید.
 • سیم را از سوییچ فشار جدا کنید.
 • اتصالات را با برس سیم تمیز کنید.
 • اگر سیم آسیب دیده باشد، باید آن را تعویض کنید.
 • اتصال را محکم وصل کنید.
 • برد کنترل را آزمایش کنید.
 • اگر یک مولتی متر دارید، می توانید برد کنترل را آزمایش کنید تا ببینید آیا سیگنال ها را به درستی ارسال و دریافت می کند.
 • اگر برد کنترل معیوب باشد، باید آن را تعویض کنید.

ارور E8: کد خطا E8 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در پمپ تخلیه است. پمپ تخلیه مسئول تخلیه آب از ماشین لباسشویی پس از اتمام چرخه است. اگر پمپ تخلیه معیوب باشد، ممکن است نتواند آب را به درستی تخلیه کند، که می تواند منجر به نمایش کد خطا E8 در ماشین لباسشویی شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا E8

پمپ تخلیه معیوب: پمپ تخلیه یک قطعه مکانیکی است و می تواند با گذشت زمان فرسوده شود یا با رسوبات مسدود شود. اگر پمپ تخلیه معیوب باشد، ممکن است نتواند به درستی بچرخد یا مسدود شود و از تخلیه آب جلوگیری کند.

شلنگ تخلیه یا فیلتر مسدود شده: شلنگ تخلیه و فیلتر در پایین ماشین لباسشویی قرار دارند و مسئول جمع آوری و انتقال فاضلاب هستند. اگر این اجزا با رسوبات یا پرز مسدود شوند، می توانند از تخلیه موثر آب توسط پمپ تخلیه جلوگیری کنند و منجر به کد خطا E8 شوند.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول ارسال سیگنال ها به پمپ تخلیه برای فعال کردن آن است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند سیگنال های صحیح را به پمپ تخلیه ارسال کند و از کارکرد صحیح آن جلوگیری کند.

ارور E9: کد خطا E9 در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکل در شیر ورودی آب است. شیر ورودی آب مسئول باز و بسته شدن برای اجازه ورود آب به ماشین لباسشویی در طول چرخه شستشو است. اگر شیر ورودی آب معیوب باشد، ممکن است نتواند به درستی باز شود یا ممکن است در حالت باز گیر کند، که می تواند منجر به نمایش کد خطا E9 در ماشین لباسشویی شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا E9 

شیر ورودی آب معیوب: شیر ورودی آب یک قطعه مکانیکی است و می تواند با گذشت زمان فرسوده شود یا با رسوبات مسدود شود. اگر شیر ورودی آب معیوب باشد، ممکن است نتواند به درستی باز شود یا ممکن است در حالت باز گیر کند و از قطع جریان آب جلوگیری کند.

شلنگ ورودی آب مسدود شده: شلنگ ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی قرار دارد و مسئول انتقال آب از منبع آب به شیر ورودی آب است. اگر شلنگ ورودی آب مسدود شده باشد، می تواند جریان آب به شیر را محدود کند و منجر به کد خطا E9 شود.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول ارسال سیگنال ها به شیر ورودی آب برای کنترل باز و بسته شدن آن است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند سیگنال های صحیح را به شیر ارسال کند و از عملکرد صحیح آن جلوگیری کند.

ارور HE: این ارور به معنای خرابی المنت گرمکن است. دلایل مختلفی می تواند باعث بروز این ارور شود، از جمله:

 • خرابی المنت
 • خرابی سنسور دما
 • خرابی برد کنترل

ارورLE: این ارور به معنای نشت آب از دستگاه است. دلایل مختلفی می تواند باعث بروز این ارور شود، از جمله:

 • خرابی واشر درب
 • خرابی شیلنگ های ورودی و خروجی آب
 • خرابی پمپ تخلیه

ارور SUD: کد خطا SUD در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکلی در کف بیش از حد است. کف حباب های کوچکی است که زمانی که مواد شوینده با آب مخلوط می شوند ایجاد می شوند. تولید بیش از حد کف می تواند با فرآیند تمیز کردن تداخل کند و به ماشین لباسشویی آسیب برساند.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا SUD

استفاده بیش از حد از مواد شوینده: اکثر مواد شوینده با کارایی بالا طوری طراحی شده اند که کف کمتری نسبت به مواد شوینده سنتی تولید کنند. استفاده بیش از حد از مواد شوینده می تواند ماشین لباسشویی را با کف بیش از حد اشباع کند و منجر به کد خطا SUD شود.

استفاده از نوع اشتباه مواد شوینده: برخی از مواد شوینده به طور خاص برای ماشین لباسشویی های HE طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر نیستند. استفاده از نوع اشتباه مواد شوینده نیز می تواند باعث کف بیش از حد شود.

شستشوی کامل لباس ها: اگر لباس ها بعد از شستشو به طور کامل شسته نشوند، باقیمانده مواد شوینده می تواند روی لباس ها باقی بماند که می تواند به کف بیش از حد کمک کند.*ماشین لباسشویی کثیف: یک ماشین لباسشویی کثیف نیز می تواند به کف بیش از حد کمک کند. رسوب سنگ آهک و سایر رسوبات می تواند در ماشین لباسشویی جمع شود و با گردش آب تداخل کند که می تواند منجر به تولید بیش از حد کف شود.

ارور CL: کد خطا CL در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکلی در سنسورهای سطح آب است. سنسورهای سطح آب مسئول تشخیص سطح آب در ماشین لباسشویی و ارسال سیگنال به برد کنترل برای تنظیم سطح آب بر این اساس هستند. اگر سنسورهای سطح آب معیوب باشند، ممکن است نتوانند سطح آب را به طور دقیق تشخیص دهند، که می تواند منجر به نمایش کد خطا CL شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا CL

سنسورهای سطح آب معیوب: سنسورهای سطح آب اجزای ظریفی هستند و در صورت قرار گرفتن در معرض آب یا مواد شیمیایی آسیب می بینند. اگر سنسورهای سطح آب آسیب دیده باشند، ممکن است نتوانند سطح آب را به طور دقیق تشخیص دهند و منجر به کد خطا CL شوند.

اتصالات شل: سنسورهای سطح آب با سیم به برد کنترل متصل می شوند. اگر سیم ها شل یا آسیب دیده باشند، ممکن است نتوانند سیگنال های صحیح را به برد کنترل منتقل کنند، که همچنین می تواند منجر به کد خطا CL شود.

برد کنترل معیوب: برد کنترل مسئول تفسیر سیگنال ها از سنسورهای سطح آب و تنظیم سطح آب بر این اساس است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند سیگنال ها را به درستی تفسیر کند و منجر به کد خطا CL شود.

ارور UE: کد خطا UE در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکلی در عدم تعادل بار است. عدم تعادل بار زمانی رخ می دهد که وزن لباس به طور مساوی در ماشین لباسشویی توزیع نشود. این می تواند باعث لرزش بیش از حد ماشین لباسشویی شود و همچنین می تواند به دستگاه آسیب برساند.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا UE

بارگذاری بیش از حد لباس: بارگذاری بیش از حد ماشین لباسشویی می تواند منجر به عدم تعادل بار شود. دستورالعمل های دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی خود را برای حداکثر وزن لباسی که می توان شستشو داد، دنبال کنید.

بارگیری نامناسب: مطمئن شوید که لباس را به طور مساوی در ماشین لباسشویی بارگیری کنید. از قرار دادن اقلام سنگین در یک گوشه یا طرف خودداری کنید.

فرسوده شدن فنرهای تعلیق: با گذشت زمان، فنرهای تعلیقی که ماشین لباسشویی را پشتیبانی می کنند، می توانند فرسوده شوند، که می تواند باعث شود دستگاه بار را متعادل تر کند.

بیرون زدگی یا آسیب دیدن بلبرینگ طبل: بلبرینگ طبل مسئول اجازه چرخش روان طبل ماشین لباسشویی است. اگر بلبرینگ شل یا آسیب دیده باشد، می تواند باعث لرزش بیش از حد طبل شود و همچنین می تواند منجر به عدم تعادل بار شود.

ارور DE: کد خطا DE در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکلی در قفل درب است. قفل درب مسئول اطمینان از بسته شدن ایمن درب در طول چرخه شستشو است. اگر قفل درب به درستی کار نکند، می تواند از شروع دستگاه جلوگیری کند یا باعث شود که در وسط چرخه متوقف شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا DE

قفل درب کثیف: مکانیزم قفل درب می تواند کثیف یا مسدود شود، که می تواند از قفل شدن صحیح آن جلوگیری کند.

مجموعه قفل درب معیوب: خود مجموعه قفل درب می تواند معیوب باشد، که می تواند از درگیر یا آزاد شدن صحیح آن جلوگیری کند.

درزگیر درب آسیب دیده: درزگیر درب مسئول ایجاد یک مهر و موم محکم در اطراف درب برای جلوگیری از نشت آب است. اگر درزگیر درب آسیب دیده باشد، می تواند باعث نشت آب به داخل دستگاه و فعال شدن کد خطا DE شود.

ارور FE: کد خطا FE در ماشین لباسشویی سامسونگ نشان دهنده مشکلی در فن داخلی است. فن مسئول گردش هوا در داخل ماشین لباسشویی برای خنک کردن موتور و سایر اجزای آن است. اگر فن به درستی کار نکند، می تواند باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه و فعال شدن کد خطا FE شود.

چند دلیل احتمالی برای کد خطا FE

فن کثیف: فن می تواند کثیف یا مسدود شده با پرز و زباله شود، که می تواند از گردش هوا به درستی جلوگیری کند.

موتور فن معیوب: خود موتور فن می تواند معیوب باشد، که می تواند از چرخش صحیح آن جلوگیری کند.

دریچه های هوای مسدود شده: دریچه های هوا که اجازه می دهند هوا وارد و خارج از ماشین لباسشویی شود می تواند با پرز و زباله مسدود شود، که می تواند از گردش هوا به درستی توسط فن جلوگیری کند.

اگر تمامی مراحل عیب یابی را امتحان کرده اید اما ارورهای لباسشویی سامسونگ همچنان روی نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر می شود ، در این صورت باید با نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید و مشکل را به کارشناسان این مرکز اعلام کنید. پس از دریافت اطلاعات لازم در اولین فرصت تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل شما اعزام می شود تا ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ را بررسی و مشکل را برطرف نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-65116453